Trang chủ » Tin tổng hợp
Hôm nay ngày: 24-07-2014 21:44:29

Xáo trộn nhân sự cao cấp tại VietBank

Sau khi Tổng Giám đốc từ nhiệm và bổ nhiệm Phó TGĐ mới, Ban lãnh đạo VietBank hiện có 1 Quyền Tổng Giám đốc và 4 Phó Tổng Giám đốc, điều hành gần 1.300 nhân sự.

Nhà máy Gang thép Lào Cai: Ra lò mẻ sản phẩm đầu tiên

Ngày 29/5/2014, Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) đã đón chào mẻ phôi thép đầu tiên tại Nhà máy Gang thép Lào Cai.

Cơ khí Việt Nam: Cần một chiến lược phát triển mới

Mười năm qua, các cơ chế chính sách để phát triển ngành cơ khí được triển khai như thế nào; các doanh nghiệp trong lĩnh vực này đã thực hiện thành công đến đâu? Đây là một yêu cầu đặt ra tại Hội nghị cơ khí toàn quốc ngày 11/4/2014.

nha ve sinh di dong  |   máy xây dựng